התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק מב

שיתוף
ויאמר יהוה אליי, אמור להם לא תעלו ולא-תילחמו--כי אינני, בקרבכם; ולא, תינגפו, לפני, אויביכם.