התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק מד

שיתוף
וייצא האמורי היושב בהר ההוא, לקראתכם, וירדפו אתכם, כאשר תעשינה הדבורים; ויכתו אתכם בשעיר, עד-חורמה.