התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק מה

שיתוף
ותשובו ותבכו, לפני יהוה; ולא-שמע יהוה בקולכם, ולא האזין אליכם.