התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק א -

פסוק מו

שיתוף
ותשבו בקדש, ימים רבים, כימים, אשר ישבתם.