התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ונפן וניסע המדברה, דרך ים-סוף, כאשר דיבר יהוה, אליי; ונסב את-הר-שעיר, ימים רבים.