התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר יהוה, אליי לאמור.