התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ג

שיתוף
רב-לכם, סוב את-ההר הזה; פנו לכם, צפונה.