התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ה

שיתוף
אל-תתגרו בם--כי לא-אתן לכם מארצם, עד מדרך כף-רגל:  כי-ירושה לעשיו, נתתי את-הר שעיר.