התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ו

שיתוף
אוכל תשברו מאיתם בכסף, ואכלתם; וגם-מים תכרו מאיתם, בכסף--ושתיתם.