התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ז

שיתוף
כי יהוה אלוהיך בירכך, בכול מעשה ידך--ידע לכתך, את-המדבר הגדול הזה:  זה ארבעים שנה, יהוה אלוהיך עימך--לא חסרת, דבר. 

למאי במלאת לך יח שנים.לנצח נצחים זה יהיה פסוקך.סבתא חני וסבא זכי.
יא באייר תשעד.(11 במאי 2014)