התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ח

שיתוף
ונעבור מאת אחינו בני-עשיו, היושבים בשעיר, מדרך הערבה, מאילת ומעציון גבר;    ונפן, ונעבור, דרך, מדבר מואב.