התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ט

שיתוף
ויאמר יהוה אליי, אל-תצר את-מואב, ואל-תתגר בם, מלחמה:  כי לא-אתן לך מארצו, ירושה--כי לבני-לוט, נתתי את-ער ירושה.