התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק י

שיתוף
האימים לפנים, ישבו בה--עם גדול ורב ורם, כענקים.