התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק יא

שיתוף
רפאים ייחשבו אף-הם, כענקים; והמואבים, יקראו להם אימים.