התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק יב

שיתוף
ובשעיר ישבו החורים, לפנים, ובני עשיו יירשום וישמידום מפניהם, ויישבו תחתם:  כאשר עשה ישראל, לארץ ירושתו, אשר-נתן יהוה, להם.