התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק יג

שיתוף
עתה, קומו ועברו לכם--את-נחל זרד; ונעבור, את-נחל זרד.