התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק יד

שיתוף
והימים אשר-הלכנו מקדש ברנע, עד אשר-עברנו את-נחל זרד, שלושים ושמונה, שנה--עד-תום כל-הדור אנשי המלחמה, מקרב המחנה, כאשר נשבע יהוה, להם.