התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק טו

שיתוף
וגם יד-יהוה הייתה בם, להומם מקרב המחנה, עד, תומם.