התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק טז

שיתוף
ויהי כאשר-תמו כל-אנשי המלחמה, למות--מקרב העם.