התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק יח

שיתוף
אתה עובר היום את-גבול מואב, את-ער.