התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק יט

שיתוף
וקרבת, מול בני עמון--אל-תצורם, ואל-תתגר בם:  כי לא-אתן מארץ בני-עמון לך, ירושה--כי לבני-לוט, נתתיה ירושה.