התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כ

שיתוף
ארץ-רפאים תיחשב, אף-היא:  רפאים ישבו-בה, לפנים, והעמונים, יקראו להם זמזומים.