התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כא

שיתוף
עם גדול ורב ורם, כענקים; וישמידם יהוה מפניהם, ויירשום ויישבו תחתם.