התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כב

שיתוף
כאשר עשה לבני עשיו, היושבים בשעיר--אשר השמיד את-החורי, מפניהם, ויירשום ויישבו תחתם, עד היום הזה.