התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כג

שיתוף
והעווים היושבים בחצרים, עד-עזה--כפתורים היוצאים מכפתור, השמידום ויישבו תחתם.