התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כז

שיתוף
אעברה בארצך, בדרך בדרך אלך:  לא אסור, ימין ושמאל.