התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כח

שיתוף
אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, ומים בכסף תיתן-לי ושתיתי; רק, אעברה ברגליי.