התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק כט

שיתוף
כאשר עשו-לי בני עשיו, היושבים בשעיר, והמואבים, היושבים בער--עד אשר-אעבור, את-הירדן, אל-הארץ, אשר-יהוה אלוהינו נותן לנו.