התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק ל

שיתוף
ולא אבה, סיחון מלך חשבון, העבירנו, בו:  כי-הקשה יהוה אלוהיך את-רוחו, ואימץ את-לבבו, למען תיתו בידך, כיום הזה.