התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק לא

שיתוף
ויאמר יהוה, אליי, ראה החילותי תת לפניך, את-סיחון ואת-ארצו; החל רש, לרשת את-ארצו.