התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק לב

שיתוף
וייצא סיחון לקראתנו הוא וכל-עמו, למלחמה--יהצה.