התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק לג

שיתוף
וייתנהו יהוה אלוהינו, לפנינו; ונך אותו ואת-בניו, ואת-כל-עמו.