התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק לד

שיתוף
ונלכוד את-כל-עריו, בעת ההיא, ונחרם את-כל-עיר מתים, והנשים והטף:  לא השארנו, שריד.