התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ב -

פסוק לה

שיתוף
רק הבהמה, בזזנו לנו, ושלל הערים, אשר לכדנו.