התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק א

שיתוף
ונפן ונעל, דרך הבשן; וייצא עוג מלך-הבשן לקראתנו הוא וכל-עמו, למלחמה--אדרעי.