התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ד

שיתוף
ונלכוד את-כל-עריו, בעת ההיא--לא הייתה קריה, אשר לא-לקחנו מאיתם:  שישים עיר כל-חבל ארגוב, ממלכת עוג בבשן.