התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ה

שיתוף
כל-אלה ערים בצורות, חומה גבוהה--דלתיים ובריח:  לבד מערי הפרזי, הרבה מאוד.