התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ו

שיתוף
ונחרם אותם--כאשר עשינו, לסיחון מלך חשבון:  החרם כל-עיר מתים, הנשים והטף.