התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ז

שיתוף
וכל-הבהמה ושלל הערים, בזונו לנו.