התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ח

שיתוף
וניקח בעת ההיא, את-הארץ, מיד שני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן--מנחל ארנון, עד-הר חרמון.