התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק ט

שיתוף
צידונים יקראו לחרמון, שריון; והאמורי, יקראו-לו שניר. 

שניר בני השלישי הצעיר בבני, אחד מכינויי החרמון, נחל שניר זורם אל הירדן ( שם בני האמצעי ) שניר סיים תיכון השנה 2012 ומתגייס לצבא. שילך בשלום ויחזור בשלום