התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק י

שיתוף
כול ערי המישור, וכל-הגלעד וכל-הבשן, עד-סלכה, ואדרעי--ערי ממלכת עוג, בבשן.