התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק יד

שיתוף
יאיר בן-מנשה, לקח את-כל-חבל ארגוב, עד-גבול הגשורי, והמעכתי; ויקרא אותם על-שמו את-הבשן חוות יאיר, עד היום הזה. 

יאיר בני אשר גם הוא קרוי בן מנשה יפרוץ אף הוא הוא גבולות ויקרא בו שמי ושם אבותי שהרי הוא קרוי בשם סבו יאיר בריג זל ואף אני קרוי בשם סבי מנשה הס זל. וכך בעזה יעבור שרביט המשפחה מהיום הזה ואילך.