התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק יח

שיתוף
ואצו אתכם, בעת ההיא לאמור:  יהוה אלוהיכם, נתן לכם את-הארץ הזאת לרשתה--חלוצים תעברו לפני אחיכם בני-ישראל, כל-בני-חיל.