התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק כ

שיתוף
עד אשר-יניח יהוה לאחיכם, ככם, וירשו גם-הם, את-הארץ אשר יהוה אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן; ושבתם, איש לירושתו, אשר נתתי, לכם.