התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק כא

שיתוף
ואת-יהושוע ציוויתי, בעת ההיא לאמור:  עיניך הרואות, את כל-אשר עשה יהוה אלוהיכם לשני המלכים האלה--כן-יעשה יהוה לכל-הממלכות, אשר אתה עובר שמה.