התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק כה

שיתוף
אעברה-נא, ואראה את-הארץ הטובה, אשר, בעבר הירדן:  ההר הטוב הזה, והלבנון. 

משה רבינו, האיש אשר הנהיג את בני 40 שנה במדבר, לא זכה להיכנס לארץ ישראל, אנחנו קיבלנו זכות זו על מגש של כסף.
עלינו להעריך ולהוקיר זכות זאת ולעשות ככל יכולתנו עמ להשאיר נחלה זו לילדנו.
מוקדש לאביאור (פרשת ואתחנן- בר מצוה)