התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ג -

פסוק כו

שיתוף
ויתעבר יהוה בי למענכם, ולא שמע אליי; ויאמר יהוה אליי, רב-לך--אל-תוסף דבר אליי עוד, בדבר הזה. 

פרשת ואתחנן אחת הפרשות המרגשות ביותר מציגה בפנינו בפסוק שבחרתי את השיח הכל כך אנושי / רגשי בין השית לבין משה - גדול הנביאים.משה מתחנן להכנס לארץ אלא שהוא נענה בשלילה עי הקבה האומר לו אל תוסף דבר אלי בדבר הזה כאילו,,,גם לקבה קשה לגזור את גזרתו זו למשה אבל,,,, הגזרה נפלה! כמובן שגזרה זו מזכירה לי מיידית גם את גזרת השית על בניו של אהרון נדב ואביהוא בהקריבם קרבן זר ותגובת אהרון ככתוב וידם אהרון והעניין הזה של בקרובי אקדש והגזרה הנגזרת על גדולי האומה - משה ואהרון ודרך קבלתם את הדין מעוררת בכל פעם מחדש את שיאי ההתרגשות הפנימית שלי בנסיוני להבין את גדולתם ועצמתם הרוחנית, עד כי לא ניתן להכיל,,,,וגם עכשיו אני מתרגש,,,,