התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק א

שיתוף
ועתה ישראל, שמע אל-החוקים ואל-המשפטים, אשר אנוכי מלמד אתכם, לעשות--למען תחיו, ובאתם וירשתם את-הארץ, אשר יהוה אלוהי אבותיכם, נותן לכם. 

למידה ועשייה הם ערבון להמשכיות.