התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
דברים - פרק ד -

פסוק ד

שיתוף
ואתם, הדבקים, ביהוה, אלוהיכם--חיים כולכם, היום.